Asocijacije

  • Važno!!! Fair play

   Da bi koristili ludaru i kad je fair play uključen morate istalirati našu ekstenziju fair play za Google Chrome
   Ako vam nije jasno kako napravili smo malo upustvo za vas - UPUSTVO

   Upustvo:

   • Unosom rešenja iz kolone A, B, C, D. dobija se konačno rešenje asocijacije.
   • Nije potrebno uneti sva četiri polja.
   • Redosled unosa polja nije bitan.
   • Postoji mogućnost da se pojavi više ponuđenih odgovora, tad unosom sledećeg polja smanjujete broj odgovora i dolazite do konačnog rešenja.

   Napomena:

   • Bazu popunjavaju korisnici tako da mi nismo odgovorni za sadržaj baze.
   • Uz Vašu malu pomoć mogli bi smo tu bazu podataka da proširimo.
   • Ukoliko želite da proširite bazu kliknite na unapredi slagalicu

   Ako pronađete neku grešku slobodno nas kontaktirajte na contact@ludara.com

   Želimo Vam,
   fer-play!

   ekipa ludara.com